Komu zostawisz swój dorobek?

Prokrastynacja to przypadłość nas, Polaków, która jest jednym z najczęstszych powodów zaniedbań przy formalizowaniu ostatniej woli. Po prostu odkładamy sprawę na przyszłość. Na przyszłość, która jest niepewna i nieprzewidywalna. Na przyszłość, która – co będzie, jeśli nie nadejdzie? W jakiej sytuacji zostawisz swoich bliskich? Czy będą trwać w zadumie, czy zajmować się uregulowaniem kwestii majątkowych… Nie odkładaj – napisz testament!

Trwa Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów. To dobry moment, żeby pochylić się nad tym tematem – a przynajmniej zrobić pierwszy krok. Niech będzie nim refleksja – komu zostawić swój dorobek? Badania wskazują, że spośród tego nielicznego odsetka osób świadomych rangi testamentu i jego roli w dalszym życiu po naszym życiu, aż 86% osób zapisuje dobra materialne swojej rodzinie. Badani respondenci (KANTAR, badanie ze stycznia – lutego 2021) chętniej niż jeszcze kilka lat temu pozostawiliby część majątku swoim przyjaciołom i znajomym. Większy jest również odsetek osób przekazujących spadek na cele charytatywne. Sporadycznie zdarza się, że majętne osoby w ostatniej woli zastrzegają, że część środków ma zagwarantować bezpieczny byt ich ukochanym zwierzątkom domowym. W testamencie można dysponować swoim majątkiem w sposób nieskrępowany – tylko taka droga jest prawnie skuteczna, jeżeli chcemy, aby dobra materialne były rozdysponowane zgodnie z naszą wolą. 

A Ty? Komu zostawisz swój majątek? Jaka byłaby Twoja „ostatnia wola”, gdyby decyzję trzeba było podjąć dziś? Zrób pierwszy krok. Nie czekaj. Nie odkładaj – napisz testament!