Współpraca

Instytucje biznesowe i pozarządowe

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z największymi kancelariami prawnymi, bankami, multiagencjami ubezpieczeń, towarzystwami ubezpieczeń, pośrednikami finansowymi i nieruchomościowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wierzymy, że tylko szeroka kooperacja zapewni wzrost świadomości Polaków w kontekście planowania spadkowego!

Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu!

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz w celach marketingowych – po udzieleniu poniższej zgody:
Administratorem danych osobowych jest Successio Sp. z o. o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 48 lok 205. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@ochronadanych.hub.pl. Pełna klalzula informacyjna znajduje się w Polityce Prywatności.