KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu!

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz w celach marketingowych – po udzieleniu poniższej zgody:
Administratorem danych osobowych jest Successio Sp. z o. o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 48 lok 205. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@ochronadanych.hub.pl. Pełna klalzula informacyjna znajduje się w Polityce Prywatności.