Tytuł projektu:

„Successio – pierwsza na świecie aplikacja webowa i mobilna wspomagająca proces planowania spadkowego”

Cele projektu

Celem projektu jest rozwinięcie w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstwa typu startup tj. Successio sp. z o.o. w oparciu o innowacyjną
w skali Polski
internetową aplikację, która wspomaga proces planowania spadkowego i przygotowany model biznesowy w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, który został szczegółowo zweryfikowany i potwierdzony badaniami z przyszłymi użytkownikami. Aplikacja wdraża nowe narzędzie planowania procesu sukcesyjnego poprzez narzędzie umożliwiające sprawdzenie linii sukcesji, obliczania ułamków spadkowych, wysokości zachowku – wspierające użytkownika w napisaniu testamentu. Innowacją produktową
jest aplikacja, kt
óra ułatwi profesjonalistom rynku rozmowę z ich klientami na temat dziedziczenia oraz zabezpieczenia swoich bliskich.

Planowane efekty

Finalnym rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek polski innowacji produktowej świadczącej usługi w modelu subskrypcyjnym, która będzie systematycznie zwiększała liczbę klientów.

Wartość projektu: 1 079 236,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 817 970,81 zł