Statystycznie jeden na czterech Polaków, zapytanych dlaczego nie sporządzili testamentu, odpowiada: „nie mam nic cennego, co mógłbym zostawić po sobie”. I statystycznie jest to wielką nieprawdą. Szacując swój majątek, wielu z nas zapomina o środkach gromadzonych w ramach, ogólnie mówiąc, składek ZUS. To aktywa ulokowane bezpiecznie, zagwarantowane ustawowo – a najważniejsze jest to, że podlegają dziedziczeniu (przynajmniej w części). Nawet, jeśli nie mamy za wiele dóbr materialnych, warto pamiętać o tej składowej naszego majątku. 

Nasze środki w ZUS są wielkim nieobecnym procesu sukcesji. Na subkontach ZUS ulokowane jest prawie 540 miliardów złotych, podczas gdy na przykład w 2020 roku wypłacono spadkobiercom osób zmarłych jedynie pół miliarda złotych! Mało kto pamięta i mało kto wie, że te środki podlegają dziedziczeniu. Podobnie, jak pieniądze odkładane w otwartych funduszach emerytalnych. Zgodnie z przepisami subkonto ZUS posiada każda osoba ubezpieczona po 31 grudnia 1968 roku – a więc większość aktywnych zawodowo Polaków.

Po śmierci ubezpieczonego, połowa środków z automatu trafia do współmałżonka i ląduje na jego indywidualnym koncie emerytalnym. Druga połowa podlega normalnym zasadom sukcesji – o ile ubezpieczony nie wskazał konkretnej osoby już na etapie przystępowania do ubezpieczenia. Majątek ten wchodzi w skład masy spadkowej i podlega normalnym zasadom dziedziczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie podejmuje żadnych działań automatycznie – każdorazowo wypłata po osobie zmarłej jest realizowana na wniosek uprawnionych spadkobierców (lub wskazanego beneficjenta – jeżeli taka była wola zmarłego). Warto uwzględnić ten fakt w testamencie, aby choćby poinformować spadkobierców o istnieniu takiego majątku. 

Tak. Warto wiedzieć. Na kontach ZUS i OFE przez wiele lat zalegają pieniądze jedynie z tego powodu, że osoby zmarłe nie zatroszczyły się o przekazanie informacji swoim bliskim. Osobą dziedziczącą nie musi być rodzina – ostatnia wola może być tu kluczowa. Nie czekaj. Sprawdź, ile środków posiadasz w ZUS i OFE. I napisz testament!

24 odpowiedzi

  1. Ирригатор (также известен как оральный ирригатор, ирригатор полости рта или дентальная водяная нить) – это устройство, используемое для очистки полости рта. Оно представляет собой насадку с форсункой, которая использует воду или жидкость для очистки полости рта. Ирригаторы применяются для удаления зубного камня, бактерий и насадок из полости рта, а также для смягчения любых застывших остатков пищи и органических отходов. Ирригаторы применяются для профилактики и лечения различных патологий полости рта. Наиболее распространенные ирригаторы используются для удаления зубного камня, лечения десны, профилактики и лечения воспалений десен, а также для лечения пародонтита. Кроме того, ирригаторы используются для анестезии полости рта, а также для применения антибактериальных препаратов.. Click Here:👉 https://www.irrigator.ru/irrigatory-cat.html

  2. Ирригатор (также известен как оральный ирригатор, ирригатор полости рта или дентальная водяная нить) – это устройство, используемое для очистки полости рта. Оно представляет собой насадку с форсункой, которая использует воду или жидкость для очистки полости рта. Ирригаторы применяются для удаления зубного камня, бактерий и насадок из полости рта, а также для смягчения любых застывших остатков пищи и органических отходов. Ирригаторы применяются для профилактики и лечения различных патологий полости рта. Наиболее распространенные ирригаторы используются для удаления зубного камня, лечения десны, профилактики и лечения воспалений десен, а также для лечения пародонтита. Кроме того, ирригаторы используются для анестезии полости рта, а также для применения антибактериальных препаратов.. Click Here:👉 https://www.irrigator.ru/irrigatory-cat.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.