Jak zapewnić przyszłość swojej firmie? O sukcesji w biznesie.

Jeżeli jako przedsiębiorca chcesz osiągać sukcesy w biznesie, musisz dokładnie analizować obecną sytuację w swojej branży i na jej podstawie podejmować racjonalne decyzje, które zapewnią firmie dobre wyniki w przyszłości. Z tą prostą prawdą zgodzi się na pewno niemal każdy przedsiębiorca, ale wielu z nich postępuje nieracjonalnie zaniedbując bardzo istotny aspekt prowadzenia biznesu. Jest nim mianowicie sukcesja — proces prawidłowego przekazania majątku właściciela firmy oraz jego praw wyznaczonemu przez niego następcy. Skala działalności nie ma znaczenia, bo sukcesja dotyczy każdego podmiotu wpisanego do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Zatem zarówno małe rodzinne biznesy, jak i duże firmy powinny mieć opracowany plan na sukcesję. Jakie konkretnie płyną z tego korzyści?
Po pierwsze, znacznie ułatwia to rozwiązanie kwestii związanych z finansami. To właśnie rozliczenie naszych prywatnych i firmowych zobowiązań często okazuje się największym problemem. Przedsiębiorcy wolą nawet nie myśleć o tym co stanie się z ich majątkiem po śmierci, bo pokładają wiarę w funkcjonujących w polskim prawie mechanizmach dziedziczenia, albo uznają, że mają na to jeszcze bardzo dużo czasu. Jednak nie warto zostawiać tych spraw na później. Dokładnie opracowany plan sukcesji pozwoli firmie kontynuować działanie w niezakłócony sposób, a nasi bliscy nie będą mieli dodatkowych powodów do zmartwień. Zaniedbanie kwestii sukcesji jest jednym z najczęstszych powodów upadku firmy lub pozbawienia rodziny kontroli nad nim.
Nieraz odsuwamy zagadnienie sukcesji na dalszy plan, bo zakładamy, że to prosta i szybka do załatwienia sprawa. Jednak w rzeczywistości jest to długa i skomplikowana procedura. Po drodze do celu zaliczymy kilka faz rozwoju planu sukcesyjnego. Rozpatrzone muszą zostać nie tylko kwestie czysto finansowe, ale również podział obowiązków i praw oraz relacje w rodzinie i przedsiębiorstwie. Prawidłowy plan sukcesyjny objąć powinien objąć m.in. role poszczególnych pokoleń w przyszłym rozwoju firmy, sposoby przekazania środków finansowych i zwierzchnictwa oraz uwzględnić koszty wynikające z podatków.
Temat sukcesji warto potraktować poważnie ze względu na fakt, że każde przedsiębiorstwo jest inne i może wymagać szeregu specyficznych dla siebie rozwiązań. Zazębianie się zagadnień związanych z rodziną i przedsiębiorstwem może znacznie skomplikować dziedziczenie rodzinnego biznesu. Nierozsądne jest pójście na skróty i odhaczenie najszybszych i najmniej skomplikowanych procedur.
Powinniśmy również pamiętać, że dzięki szczegółowemu zaplanowaniu sukcesji dbamy nie tylko o przyszłość swoich najbliższych i współpracowników, ale również o aktualną sytuację w swoim otoczeniu. Konkretny plan sukcesji wysyła jasny komunikat, niweluje konflikty i pozwala wszystkim zainteresowanym się do niego ustosunkować. Pracownicy będą czuć się bardziej zmotywowani i zaangażowani mając świadomość, że dążą do określonego celu w przyszłości. To z kolei przełoży się na ich wydajność i efektywność.
Mając to wszystko na uwadze, już dziś możesz podjąć pierwsze kroki do zapewnienia sobie udanej sukcesji. Obserwując nasz profil na FB i wpisy na blogu będziesz na bieżąco z każdym aspektem przygotowywania optymalnego planu sukcesji.