Zmiany w prawie spadkowym 2022

O tym, jak daleko może sięgać i kogo może dotykać nasza ignorancja, mówią najlepiej planowane zmiany w prawie spadkowym…

W duchu jednej z najważniejszych paremii łacińskich, „ignorantia iuris nocet” – misją Successio jest zwracanie uwagi na sprawy żywotnie potrzebne wielu z nas. Świadomość procedur spadkowych i tego, że warto formalizować swoją ostatnią wolę wcale nie wyczerpuje tematu. Przeciwnie – otwiera bardzo szerokie drzwi do przestrzeni, w którą po prostu boimy się zajrzeć. O tym, jak daleko może sięgać ten obszar i kogo może dotykać nasza ignorancja, mówią najlepiej planowane zmiany w prawie spadkowym. 

Spadki obciążone długami są dużym problemem dla najbliższej rodziny. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że są również problemem dla osób spokrewnionych w dużo, dużo dalszej linii. Krąg spadkobierców ustawowych jest dziś bardzo szeroki – co w pewnych sytuacjach jest oczywiście dużym pozytywem. Jest też atutem dla wierzycieli i firm windykacyjnych, jeśli potrafią umiejętnie zarządzać wierzytelnościami. Odrzucenie spadku przez najbliższych przenosi ten ciężar na kolejne linie pokrewieństwa. Ustawodawca planuje jeszcze w tym roku zawęzić ten krąg – tak aby nie obciążać potencjalnymi długami osób, które czasem nie mają z osobą spadkodawcy nic wspólnego – poza więzami krwi w stopniu bardzo odległym. Po uchwaleniu nowelizacji trzecia linia pokrewieństwa będzie tą ostatnią – co w omawianym kontekście należy uznać za dobrą zmianę.

Zmiany w prawie spadkowym, jakich spodziewamy się w najbliższych miesiącach, poruszają ponadto kwestię niegodności dziedziczenia (o tym, kogo można uznać za niegodnego pisaliśmy w poprzednim artykule: https://successio.pl/2022/01/14/dziedziczenie-niegodny/). Ustawodawca postanowił rozszerzyć katalog „przewinień” w stosunku do spadkodawcy, które skutkują możliwością uznania spadkobiercy za niegodnego. 

Projekt zmian w przepisach wprowadza dodatkowo szereg drobnych – aczkolwiek istotnych – korekt w zakresie terminów oraz właściwości sądów. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół, istotny dla wierzycieli: jeżeli spadek obciążony długiem przejmuje Skarb Państwa lub gmina – odpowiadają one za długi wyłącznie do wysokości masy spadkowej. Jest to wyraźne ograniczenie w stosunku do stanu obecnego. 

Planowane na 2022 rok zmiany odnoszą się do sfery dziedziczenia ustawowego – jednakże znając kontekst i konsekwencje dla spadkobierców, można zawczasu uregulować wszystko po prostu sporządzając testament. Profesjonalne i rzetelne doradztwo w tym zakresie może uchronić najbliższą (a także trochę dalszą) rodzinę przed wieloma niedogodnościami. Do znudzenia będziemy więc powtarzać: pomyśl, co będzie jutro, jeśli Ciebie dziś zabraknie. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć – oczywiście służymy pomocą!

Link do procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354503